fredag 10 juli 2009

Det bästa för hälsan: mindre mat!

En 20 år lång studie på apor har visat att en kalorisnål diet ger både ett längre och friskare liv. Vinsterna gällde både den fysiskt och psykiska hälsan.

Experimentet gjordes på 76 apor där hälften av dem fick äta obegränsat med mat medan den andra hälften fick äta samma mat men 30 % mindre mängd. I båda grupperna fick de näringsrik/nyttig mat men mängden mat var alltså skillnaden. I den grupp där aporna fick äta obegränsad mängd dog 37 % av åldersrelaterade orsaker till skillnad mot den andra gruppen (13%).

Aporna med den kaloriesnålare dieten såg ungdomligare ut än deras matglada vänner med spänstigare kropp och yngre ansiktsdrag. Åldersrelaterade sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar drabbade de apor som åt stora mängder i större utsträckning. Anmärkningsvärt nog drabbades ingen av aporna på den kalorisnåla dieten av diabetes!

Med tanke på vårt nära släktskap med apor konstaterade forskarna att samma slutsatser kan dras på oss människor - dvs att äta måttligt och näringsrikt är bra för hälsa och välmående, idag och på lång sikt! Det är en stor utmaning för oss i väst att förhålla oss till den överflöd av mat som vi har. Jag kan tom tycka att det är skamligt med tanke på de människor som svälter i världen - ät mindre, spara pengar och hjälp andra istället.... Förhoppningsvis kan dessa studier om både hälsa och utseende vara en morot, i tillägg till den ekonomiska och miljömässiga aspekten.
Alexandra x

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar