torsdag 29 juli 2010

Kaffe

Nu skrivs det om kaffe igen! DN publicerade nyligen en artikel om kaffe och dess positiva egenskaper. "Kaffe är så bra för hälsan att det kan komma att användas som läkemedel i framtiden, enligt nya rön" skriver DN.

Bertil Fredholm (professor i farmakologi på Karolinska) är Sveriges främsta expert på koffein och hävdar att några koppar kaffe på morgonen kan vara lika effektivt som de läkemedel som motverkar åldersberoende demenssjukdomar. Kaffe kan verka positivt på Parkinsons sjukdom, alzhemimer och typ 2 Diabetes. Dessutom har kliniska studier visat att koffein kan hjälpa kroppens immunologiska tumörförsvar.

Vidare säger Fredholm "– Det gäller att börja tidigt med regelbundet kaffedrickande om det ska ha någon effekt. Har man redan begynnande symtom på parkinson eller alzheimer kan man visserligen få en viss lindring, men förlusten av nervceller hejdas inte".

Vilka ska vara försiktiga? Gravida kvinnor. Dels för att kaffe kan hämma upptag av viktiga mineraler. Men det finns även forskning som tyder på att avkomman till mammor som intagit koffein under graviditeten kan få beteendeförändringar.

Förra året tog jag upp en annan artikel om kaffe. Den kan du läsa här.

Alexandra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar